Politika zasebnosti in piškotki

Butični hotel Milka – Politika zasebnosti

1. Splošno

Ta politika zasebnosti (v nadaljevanju politika) se nanaša na vse posameznike, katerih osebne podatke zbira in obdeluje podjetje Moya Estates d.o.o.

Vaša zasebnost je za nas zelo pomembna. Z vašimi podatki skrbno ravnamo in spoštujemo določila GDPR (General Data Protection Regulation) in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Upravljavec zbirk osebnih podatkov, pridobljenih ob postopku rezervacije hotelskih storitev in ob nastanitvi gostov v Hotelu Milka  je podjetje Moya Estates, d.o.o., Pregljeva ulica 3, 1230 Domžale, matična številka 8195196000.

Termini »mi«, »naše«, »nas« in »Hotel Milka« se nanašajo na Moya Estates, d.o.o. in naše storitve, termini »ti«, »tvoj«, »vi«, »vaši« ipd. pa se se nanašajo na uporabnike storitev rezervacijskega sistema za rezervacijo bivanja v Hotelu Milka in na goste, nastanjene v Hotelu Milka.

Podatki, ki jih zbiramo, so namenjeni zagotavljanju dobre uporabniške izkušnje na spletni strani, zagotavljanju rezervacije hotelskih storitev in zagotovljanju hotelskih storitev.

Podjetje Moya Estates d.o.o. za rezervacijo bivanja v hotelu uporablja rezervacijski sistem Bentral, katerega razvijalec in ponudnik je podjetje Intersplet d.o.o., Slance 8, 3221 Teharje, Slovenija. Rezervacija brez posredovanja osebnih podatkov – ime, priimek, država bivanja, e-naslov in telefonska številka – ni mogoča.

Vaših osebnih podatkov, kot so ime, priimek, e-naslov in drugih, podjetje Moya Estates d.o.o. nikoli ne prodaja ali kako drugače posreduje tretjim osebam. Vendar pa se v primeru, da bi ponudnika storitev prevzelo drugo podjetje, vsi podatki prenesejo na prevzemno podjetje.

Izrazi, uporabljeni v Politiki zasebnosti, imajo naslednji pomen:

 • Upravljavec osebnih podatkov: upravljavec pomeni podjetje Moya Estates d.o.o., ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov, pridobljenih med rezervacijo hotelskih storitev prek spletne strani www.hotelmilka.si ali zunanjih rezervacijskih sistemov, kot na primer booking.com, agoda.com, hotels.com, trivago.com ipd.
 • Pogodbeni obdelovalec podatkov je pravna ali fizična oseba, ki ji upravljavec poveri določene naloge s področja obdelovanja vaših osebnih podatkov.
 • Uporabnik storitve rezervacijskega sistema: uporabnik pomeni posameznika, ki se v postopku rezervacije identificira z imenom, priimkom, e-naslovom, državo bivanja in telefonsko številko in drugimi s to Politiko zasebnosti predpisanimi identifikacijskimi sredstvi in se strinja s to Politiko zasebnosti ter uporablja storitev v svojem imenu.
 • Uporabnik hotelskih storitev: uporabnik pomeni posameznika, ki biva v hotelu in se ob prijavi identificira z imenom, priimkom, e-naslovom, državo bivanja in telefonsko številko in drugimi s to Politiko zasebnosti predpisanimi identifikacijskimi sredstvi in se strinja s to Politiko zasebnosti.
 • Osebni podatek(i): pomeni katerikoli podatek, ki se nanaša na uporabnika rezervacijskega sistema ali uporabnika hotelskih storitev v Hotelu Milka.
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.

2. Pooblaščena oseba

V Moyi Estates smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Za vsa vprašanja, povezana s Politiko zasebnosti, nam pišite na hello@hotelmilka.si.

3. Podatki, ki jih zbiramo

Obiskovalci spletne strani, ki niso uporabniki rezervacijskega sistema za hotelske storitve

Podatki, ki jih zbiramo o obiskovalcih spletne strani, ki niso uporabniki rezervzacijskega sistema za hotelske storitve, so zelo omejeni. Zabeležimo vaš IP naslov, da lahko pomagamo odpraviti morebitne težave s strežnikom, sledimo statistiki o obiskanosti naše spletne strani in tako zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo. Ne glede na to, da ali se naslov vašega IP-ja razlikuje pri vsakem obisku ali je vedno enak, bi zelo težko prepoznali vašo identiteto in tega ne poskušamo narediti. Če ste do naše spletne strani dostopili tako, da ste kliknili na povezavo ali oglas na drugem spletnem mestu, zabeležimo tudi ta podatek. Tako lažje razumemo interese naših obiskovalcev in izboljšujemo prisotnost naših storitev na spletu. Vsi zbrani podatki so agregirani in zbrani v naši bazi, kjer jih lahko analiziramo agregirano in nikoli za individualnega uporabnika. Zbiramo tudi podatke iz analitičnega orodja Google Analytics Solutions.

Uporabniki rezervacijskega sistema in uporabniki hotelskih storitev

Ne glede na to, ali do rezervacijskega sistema dostopate prek spletne strani www.hotelmilka.si, enega od zunanjih rezervacijskih sistemov, kot so booking.com, agoda.com, hotels.com, trivago.com, ali želite rezervacijo opraviti prek telefona ali elektronske pošte, je izvedba rezervacije mogoča le ob posredovanju nekaterih osebnih podatkov. Ob prijavi gosta, uporabnika hotelskih storitev, prak tako zbiramo osebne podatke:

 • Ime
 • Priimek
 • Država bivanja
 • E-naslov
 • Telefonska številka
 • Nastavitve jezika

4. Obdelava podatkov na podlagi pogodbe

Podjetje Moya Estates zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe za rezervacijo hotelskih sob v Hotelu Milka.

Podjetje Moya Estates nadalje zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjenih pogodb s svojimi poslovnimi partnerji. Na podlagi teh pogodb podjetje Moya Estates zbira osebne podatke tistih posameznikov, ki so kakor koli potrebni za izvajanje pogodbe.

Osebni podatki, zbrani na tej podlagi so potrebni za potrebe izvajanja sklenjenih pogodb (za namen izvedbe zgoraj navedenih storitev in/ali produktov) in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe. Če se navedeni osebni podatki ne zagotovijo oz. se posameznik na katerega se nanašajo ne strinja z njihovo obdelavo, sklenitev navedenih pogodb ni mogoča, od že sklenjenih pogodb pa bomo odstopili.

Za potrebe izvajanja pogodbe za rezervacijo hotelskih sob v Hotelu Milka podjetje Moya Estates d.d. od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov, država bivanja, nastavitve jezika.

Za potrebe izvajanja pogodbe s svojimi poslovnimi partnerji podjetje Moya Estates praviloma zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka. Na podlagi teh pogodb lahko podjetje Moya Estates zbira tudi druge osebne podatke, ki so določeni v posamezni pogodbi in so potrebni za izvajanje te pogodbe.

Podjetje Moya Estates ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na plačilne kartice in jih kupec posreduje prek spletne strani www.hotelmilka.si. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s plačilnimi karticami.

5. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Moya Estates d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi samo na podlagi internih aktov, bodisi prek svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

 • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbe, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med nami in posameznikom, na katerega se osebni podatki nanašajo do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hranimo podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

 

7. Pravice posameznika

Če posameznik želi pridobiti podatke o vseh namenih, za katere podjetje Moya Estates d.o.o. uporablja njegove osebne podatke, lahko to zahteva z uresničitvijo pravice do dostopa. Podjetje Moya Estates d.o.o. mu bo posredovalo natančen seznam vseh obdelav njegovih osebnih podatkov ter njihove pravne podlage.

Podjetje Moya Estates d.o.o. zagotavlja posameznikom katerih osebne podatke obdeluje možnost uresničevanja svojih pravic, predvsem pravice dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov ter uresničevanje pravice do ugovora. Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo (npr. ustna zahteva na zapisnik na sedežu podjetja Moya Estates d.o.o., pisna zahteva na naslov Moya Estates d.o.o., Pregljeva ulica 3, 1230 Domžale). Kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo oz. zahtevane informacije moramo posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo posamezniku omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravica do dostopa do podatkov: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Moya Estates d.o.o. dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam, prosimo, posredujte na e-naslov hello@hotelmilka.si
 • pravica do popravka: Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.
 • pravica do izbrisa: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim v naslednjih primerih:
  • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
  • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
  • posameznik obdelavi ugovarja, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
  • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
  • ko tako določa zakon (pravica do izbrisa).
 • pravica do omejitve obdelave: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Moys Estates omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. osameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da omejimo obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti njihovo točnost,
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
  • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika (pravica do omejitve obdelave). Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z navedenim, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave bomo o tem obvestili posameznika.
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam posredujte na elektronski poštni naslov hello@hotelmilka.si ali s priporočeno pošto na sedež organizacije.
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

8. Dodatne informacije, kadar podatki niso pridobljeni od posameznika

Osebni podatki, ki niso bili neposredno pridobljeni od posameznika, so na razpolago pri podjetju Moya Estates d.o.o. na zahtevo posameznika. Posameznik ima pravico pridobiti vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

9. Osnovni podatki o podjetju

Dolgi naziv: Moya Estates, podjetje za turizem, d.o.o.
Kratki naziv: Moya Estates, d.o.o.
Pregljeva 3
1230 Domžale

Davčna številka: SI70804117
Matična številka: 8195196000
TRR: SI56 6100 0002 6955 968, odprt pri Delavski hranilnici d.d.
SWIFT: HDELSI22

PE Hotel Milka
Vršiška cesta 45
4280 Kranjska Gora

10. Veljavnost

Politika zasebnosti velja od 1. aprila 2022 in je objavljena na spletnem mestu www.hotelmilka.si. Po potrebi jo bomo dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Restavracija Milka – Politika zasebnosti

1. general

Ta politika zasebnosti (v nadaljevanju politika) se nanaša na vse posameznike, katerih osebne podatke zbira in obdeluje podjetje Restavracija Milka d.o.o.

Vaša zasebnost je za nas zelo pomembna. Z vašimi podatki skrbno ravnamo in spoštujemo določila GDPR (General Data Protection Regulation) in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Upravljavec zbirk osebnih podatkov, pridobljenih ob postopku rezervacije gostinskih storitev  je podjetje Restavracija Milka, d.o.o., Vršiška cesta 45, 4280 Kranjska Gora, matična številka 8901619000.

Termini »mi«, »naše«, »nas« in »Restavracija Milka« se nanašajo na družbo Restavracija Milka, d.o.o. in naše storitve, termini »ti«, »tvoj«, »vi«, »vaši« ipd. pa se se nanašajo na uporabnike storitev rezervacijskega sistema za rezervacijo mize v restavraciji Milka.

Podatki, ki jih zbiramo, so namenjeni zagotavljanju dobre uporabniške izkušnje na spletni strani, zagotavljanju rezervacije mize v restavraciji.

Podjetje Restavracija Milka d.o.o. za rezervacijo mize v restavraciji uporablja rezervacijski sistem Superbexperience.com, katerega razvijalec in ponudnik je podjetje Superbexperience, Founders House, Højbro Pl. 8-10, Copenhagen, Danska. Rezervacija brez posredovanja osebnih podatkov – ime, priimek, država bivanja, e-naslov in telefonska številka – ni mogoča.

Vaših osebnih podatkov, kot so ime, priimek, e-naslov in drugih, podjetje Restavracija Milka, d.o.o. nikoli ne prodaja ali kako drugače posreduje tretjim osebam. Vendar pa se v primeru, da bi ponudnika storitev prevzelo drugo podjetje, vsi podatki prenesejo na prevzemno podjetje.

Izrazi, uporabljeni v Politiki zasebnosti, imajo naslednji pomen:

 • Upravljavec osebnih podatkov:upravljavec pomeni podjetje Restavracija Milka d.o.o., ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov, pridobljenih med rezervacijo mize v jedilnici prek spletne strani hotelmilka.si, telefona ali elektronske pošte.
 • Pogodbeni obdelovalec podatkovje pravna ali fizična oseba, ki ji upravljavec poveri določene naloge s področja obdelovanja vaših osebnih podatkov.
 • Uporabnik storitve rezervacijskega sistema: uporabnik pomeni posameznika, ki se v postopku rezervacije identificira z imenom, priimkom, e-naslovom, državo bivanja in telefonsko številko in drugimi s to Politiko zasebnosti predpisanimi identifikacijskimi sredstvi in se strinja s to Politiko zasebnosti ter uporablja storitev v svojem imenu.
 • Osebni podatek(i): pomeni katerikoli podatek, ki se nanaša na uporabnika rezervacijskega sistema.
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.

2. Pooblaščena oseba

V Restavraciji Milka smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Za vsa vprašanja, povezana s Politiko zasebnosti, nam pišite na restaurant@hotelmilka.si.

 

3. Podatki, ki jih zbiramo

Obiskovalci spletne strani, ki niso uporabniki rezervacijskega sistema

Podatki, ki jih zbiramo o obiskovalcih spletne strani, ki niso uporabniki rezervzacijskega sistema, so zelo omejeni. Zabeležimo vaš IP naslov, da lahko pomagamo odpraviti morebitne težave s strežnikom, sledimo statistiki o obiskanosti naše spletne strani in tako zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo. Ne glede na to, da ali se naslov vašega IP-ja razlikuje pri vsakem obisku ali je vedno enak, bi zelo težko prepoznali vašo identiteto in tega ne poskušamo narediti. Če ste do naše spletne strani dostopili tako, da ste kliknili na povezavo ali oglas na drugem spletnem mestu, zabeležimo tudi ta podatek. Tako lažje razumemo interese naših obiskovalcev in izboljšujemo prisotnost naših storitev na spletu. Vsi zbrani podatki so agregirani in zbrani v naši bazi, kjer jih lahko analiziramo agregirano in nikoli za individualnega uporabnika. Zbiramo tudi podatke iz analitičnega orodja Google Analytics Solutions.

Uporabniki rezervacijskega sistema

Ne glede na to, ali do rezervacijskega sistema dostopate prek spletne strani www.hotelmilka.si ali želite rezervacijo opraviti prek telefona ali elektronske pošte, je izvedba rezervacije mogoča le ob posredovanju nekaterih osebnih podatkov:

 • Ime
 • Priimek
 • Država bivanja
 • E-naslov
 • Telefonska številka
 • Nastavitve jezika

Naročniki na prejemanje e-novic

Če ste se prijavili na listo prejemnikov naših e-novic, se s privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov strinjate, da lahko pridobljene osebne podatke uporabljamo tudi za namene neposrednega trženja, obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva podjetja Restavracija Milka d.o.o.

4. Obdelava podatkov na podlagi pogodbe

Podjetje Restavracija Milka zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe za rezervacijo mize v Restavraciji Milka.

Podjetje Restavracija Milka nadalje zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjenih pogodb s svojimi poslovnimi partnerji. Na podlagi teh pogodb podjetje Restavracija Milka zbira osebne podatke tistih posameznikov, ki so kakor koli potrebni za izvajanje pogodbe.

Osebni podatki, zbrani na tej podlagi so potrebni za potrebe izvajanja sklenjenih pogodb (za namen izvedbe zgoraj navedenih storitev in/ali produktov) in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe. Če se navedeni osebni podatki ne zagotovijo oz. se posameznik na katerega se nanašajo ne strinja z njihovo obdelavo, sklenitev navedenih pogodb ni mogoča, od že sklenjenih pogodb pa bomo odstopili.

Za potrebe izvajanja pogodbe za rezervacijo mize v restavraciji Restavracija Milka d.d. od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov, država bivanja, nastavitve jezika.

Za potrebe izvajanja pogodbe s svojimi poslovnimi partnerji podjetje Restavracija Milka praviloma zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka. Na podlagi teh pogodb lahko podjetje Restavracija Milka zbira tudi druge osebne podatke, ki so določeni v posamezni pogodbi in so potrebni za izvajanje te pogodbe.

Podjetje Restavracija Milka ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na plačilne kartice in jih kupec posreduje prek spletne strani www.hotelmilka.si. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s plačilnimi karticami.

5. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Restavracija Milka d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi samo na podlagi internih aktov, bodisi prek svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

 • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbe, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med nami in posameznikom, na katerega se osebni podatki nanašajo do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hranimo podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

7. Pravice posameznika

Če posameznik želi pridobiti podatke o vseh namenih, za katere podjetje Restavracija Milka d.o.o. uporablja njegove osebne podatke, lahko to zahteva z uresničitvijo pravice do dostopa. Podjetje Restavracija Milka d.o.o. mu bo posredovalo natančen seznam vseh obdelav njegovih osebnih podatkov ter njihove pravne podlage.

Podjetje Restavracija Milka d.o.o. zagotavlja posameznikom katerih osebne podatke obdeluje možnost uresničevanja svojih pravic, predvsem pravice dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov ter uresničevanje pravice do ugovora. Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo (npr. ustna zahteva na zapisnik na sedežu podjetja Restavracija Milka d.o.o., pisna zahteva na naslov Restavracija Milka d.o.o., Vršiška cesta 45, 4280 Kranjska Gora). Kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo oz. zahtevane informacije moramo posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo posamezniku omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravica do dostopa do podatkov: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Restavracija Milka d.o.o. dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam, prosimo, posredujte na e-naslov restaurant@hotelmilka.si
 • pravica do popravka: Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.
 • pravica do izbrisa: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim v naslednjih primerih:
  • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
  • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
  • posameznik obdelavi ugovarja, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
  • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
  • ko tako določa zakon (pravica do izbrisa).
 • pravica do omejitve obdelave: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Restavracija Milka omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. osameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da omejimo obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti njihovo točnost,
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
  • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika (pravica do omejitve obdelave). Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z navedenim, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave bomo o tem obvestili posameznika.
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam posredujte na elektronski poštni naslov restaurant@hotelmilka.si ali s priporočeno pošto na sedež organizacije.
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

 

8. Dodatne informacije, kadar podatki niso pridobljeni od posameznika

Osebni podatki, ki niso bili neposredno pridobljeni od posameznika, so na razpolago pri podjetju Restavracija Milka d.o.o. na zahtevo posameznika. Posameznik ima pravico pridobiti vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

9. Osnovni podatki o podjetju

Restavracija Milka, d.o.o.
Vršiška cesta 45
4280 Kranjska Gora

Davčna številka: SI10545379
Matična številka: 8901619000

10. Veljavnost

Politika zasebnosti velja od 1. aprila 2022 in je objavljena na spletnem mestu www.hotelmilka.si. Po potrebi jo bomo dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Spletno mesto www.hotelmilka.si upravljata:

 • podjetje Moya Estates d.o.o., Pregljeva ulica 3, 1230 Domžale, matična številka: 8195196000, davčna številka: SI70804113, ki je tudi ponudnik hotelskih storitev in upravljalec rezervacijskega sistema za rezervacijo bivanja v hotel (www.hotelmilka.si/hotel/rezervacija)
 • podjetje Restavracija Milka d.o.o., Vršiška cesta 45, 4280 Kranjska gora, matična številka: 8901619000, davčna številka SI10545379, ki je ponudnik gostinskih storitev in upravljalec rezervacijskega sistema za restavracijo (www.hotelmilka.si/restavracija/rezervacija

PIŠKOTKI

Na spletnem mestu www.hotelmilka.si uporabljmo piškotke z namenom, da zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo. Piškotek namestimo v brskalnik vašega računalnika – piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima med temi obiski. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku. S piškotki ne moremo dostopati do podatkov na vašem disku in ne moremo dostopati do informacij, ki jih zbirajo drugi piškotki, ki so bili ustvarjeni na drugih spletnih straneh.

 

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Če piškotke zavrnete, ne boste mogli nemoteno dostopati do vsebin na spletnem mestu www.hotelmilka.si in ne  boste mogli opraviti rezervacije hotelskih ali gostinskih storitev. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da brskalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

Za informacije o nastavitvah piškotkov kliknite na ime vašega brskalnika:

Zakaj uporabljamo piškotke?

Piškotki nam pomagajo zagotoviti, zaščititi in izboljšati spletno mesto www.hotelmilka.si, na primer z relevatnimi vsebinami ter zagotavljanjem varnejše izkušnje. Medtem ko se piškotki, ki jih uporabljamo, lahko občasno spreminjamo, ko izboljšujemo in posodabljamo storitve, jih uporabljamo za naslednje namene:

 • Analitika: piškotke uporabljamo, da bolje razumemo, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran, katere vsebine so zanje zanimive, na podlagi česar lahko zagotavljamo večjo kakovost spletnega mesta.

Piškotki tretjih oseb, ki jih uporabljamo: